Testament a życzenia pogrzebowe – jak legalnie zapewnić, że Twoje życzenia dotyczące pogrzebu, w tym kremacji, zostaną spełnione?

Testament to ważny dokument, który nie tylko pozwala na rozdzielenie majątku po śmierci, ale także umożliwia wyrażenie życzeń dotyczących pogrzebu, w tym decyzji o kremacji. Polskie prawo funeralne przewiduje różne sposoby, w jakie można zawrzeć takie życzenia, aby były one prawnie wiążące. Przedstawiamy różne rodzaje testamentów i zapisów, które pozwalają zabezpieczyć życzenia pogrzebowe zgodnie z obowiązującym prawem.

Polecenie testamentowe

Pierwszym sposobem na wyrażenie swoich życzeń pogrzebowych jest polecenie testamentowe. Polskie prawo pozwala spadkodawcy nałożyć na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek określonego działania lub jego zaniechania. Może to obejmować życzenia dotyczące kremacji. Polecenie testamentowe musi zostać zapisane przez spadkodawcę osobiście, nie może tego uczynić nikt inny. Polecenie może zostać nałożone na różne osoby, włączając w to spadkobierców ustawowych, testamentowych, a także zapisobierców.

Zwykły zapis testamentowy

Ten rodzaj zapisu umożliwia spadkodawcy zobowiązanie spadkobiercy ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia na rzecz wyznaczonej osoby, zwanej zapisobiercą. Zapisobierca nie staje się spadkobiercą majątku, ale ma prawo do korzyści majątkowej. Roszczenie staje się wymagalne, gdy zapisobierca wezwie spadkobiercę do wykonania zapisu. Jeśli spadek ma kilku spadkobierców, zapis obciąża ich wszystkich odpowiednio do wielkości ich udziałów spadkowych, chyba że inaczej postanowi spadkodawca. Zwykły zapis testamentowy ułatwia rozwiązanie kwestii majątkowych.

Zapis windykacyjny

Innym rozwiązaniem jest zapis windykacyjny, który pozwala spadkobiercy testamentowemu lub ustawowemu nabyć określony przedmiot z chwilą otwarcia spadku. To pozwala na przekazanie konkretnego składnika majątku, np. nieruchomości, a nie jego części. Odpowiedzialność za wykonanie polecenia spoczywa zarówno na spadkobiercy, jak i zapisobiercy.

Kiedy wola zmarłego jest nieważna?

Polecenie testamentowe jest nieważne, jeżeli testament zostanie unieważniony lub jest sprzeczne z prawem. Nieprawidłowe polecenie nie wpływa jednak na ważność całego testamentu. Zapisując swoją ostatnią wolę należy upewnić się, że nasze oczekiwania są zgodne z obowiązującym prawem. Życzenia niezgodne z prawem, takie jak rozsypanie prochów czy pogrzeb w miejscu innym niż cmentarz, będą nieważne.

Poradnik

Odejście kogoś bliskiego to bardzo trudny moment w życiu. Dlatego zależy nam, aby pomóc Ci w tym niełatwym czasie. W naszym poradniku znajdziesz informacje o procedurach związanych z ostatnim pożegnaniem, przedstawione w sposób prosty i zrozumiały. Wierzymy, że ta wiedza umożliwi Ci sprawne załatwienie formalności pogrzebowych i pozwoli Ci spokojniej przejść proces żałoby.

Jak wybrać odpowiednie miejsce na urnę po kremacji?

Kremacja to w Polsce opcja, która dopiero zyskuje popularność, dlatego kwestie prawne związane z tym, co zrobić z prochami zmarłego, nadal nie są wiedzą powszechną. Jak, według polskiego prawa, należy obchodzić się z urną zawierającą ludzkie prochy?

Przeczytaj poradnik

Pogrzeby dla osób bez środków do życia - jakie są prawa i obowiązki samorządów oraz rodzin w przypadku osób, które nie mogą pokryć kosztów własnego pogrzebu?

Pochówek bliskiej osoby często wiąże się z poważnymi kosztami. Dla rodzin, które nie dysponują środkami finansowymi, osób samotnych lub bezdomnych, organizacja pogrzebu może być wyzwaniem. Co w takiej sytuacji?

Przeczytaj poradnik

Testament a życzenia pogrzebowe - jak legalnie zapewnić, że Twoje życzenia dotyczące pogrzebu, w tym kremacji, zostaną spełnione?

Testament to ważny dokument, który nie tylko pozwala na rozdzielenie majątku po śmierci, ale także umożliwia wyrażenie życzeń dotyczących pogrzebu, w tym decyzji o kremacji.

Przeczytaj poradnik

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszych profesjonalnych usług!

  Formularz kontaktowy


  Najczęściej zadawane pytania

  Czy akceptujecie opłacanie należności w ratach?

  Nie ma możliwość rozłożenia płatności na raty.

  Jakie metody płatności akceptujecie?

  Akceptujemy płatność gotówką oraz przelewem tradycyjnym. 

  Ile trwa cała procedura?
  Sama procedura kremacji trwa 3 godziny.
  Czy wykonujecie procedury w późnych godzinach wieczornych?
  Tak. Na życzenie klienta pracujemy również po 16.00 oraz w soboty.
  Czy pomożecie mi wykonać cały proces?
  Tak, pomożemy zająć się formalnościami.