Pogrzeby dla osób bez środków do życia – jakie są prawa i obowiązki samorządów oraz rodzin w przypadku osób, które nie mogą pokryć kosztów własnego pogrzebu?

Pochówek bliskiej osoby często wiąże się z poważnymi kosztami. Dla rodzin, które nie dysponują środkami finansowymi, osób samotnych lub bezdomnych, organizacja pogrzebu może być wyzwaniem. Co w takiej sytuacji? Podpowiadamy, jak legalnie uzyskać wsparcie w organizacji pogrzebu oraz jakie są prawa i zasady związane z zasiłkiem pogrzebowym.

Polskie prawo a brak środków na organizację pogrzebu

Polskie prawo reguluje kwestie związane z pochówkiem i zasiłkiem pogrzebowym. Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, prawo do pochowania zwłok ludzkich przysługuje najbliższej pozostałej rodzinie osoby zmarłej. W kręgu najbliższej rodziny wymienieni zostają małżonek, krewni zstępni i wstępni, krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia pokrewieństwa. Istnieje także możliwość dobrowolnego zobowiązania się do pokrycia kosztów pochówku, na przykład przez pracodawcę lub znajomych zmarłego.

Pogrzeb osób samotnych lub bezdomnych

Zwłoki osób bezdomnych, nieposiadających rodziny lub osób, których rodzina nie poczuwa się do organizacji pochówku, muszą zostać pochowane przez gminę. Do zorganizowania pochówku zobowiązana jest gmina właściwa ze względu na miejsce zgonu. W przypadku zgonu w zakładzie karnym lub w areszcie śledczym, pochówek musi zostać zorganizowany przez dany ośrodek, w którym przebywał zmarły. Wyjątek stanowią zwłoki osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu oraz osób przebywających poza terenem zakładu karnego w trakcie odbywania czasowej przepustki. Organizacja pogrzebu przez gminy jest finansowana przez ośrodki pomocy społecznej.

Zasiłek pogrzebowy

Jeśli rodzina zmarłego nie dysponuje środkami finansowymi na organizację pogrzebu, istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek pogrzebowy. Aby ubiegać się niego, rodzina powinna złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na adres zameldowania zmarłego. Wniosek powinien być załączony do niego skrócony akt zgonu oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające trudną sytuację ekonomiczną rodziny.

Warto podkreślić, że zasiłek pogrzebowy zostaje wypłacony tym osobom, które poniosły rzeczywiste wydatki związane z organizacją pochówku. Członkowie rodziny, którzy nie uczestniczyli w organizacji pogrzebu, nie mogą ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Kwota zasiłku pogrzebowego wynosi obecnie 4000 zł, co może stanowić znaczną ulgę finansową dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Poradnik

Odejście kogoś bliskiego to bardzo trudny moment w życiu. Dlatego zależy nam, aby pomóc Ci w tym niełatwym czasie. W naszym poradniku znajdziesz informacje o procedurach związanych z ostatnim pożegnaniem, przedstawione w sposób prosty i zrozumiały. Wierzymy, że ta wiedza umożliwi Ci sprawne załatwienie formalności pogrzebowych i pozwoli Ci spokojniej przejść proces żałoby.

Jak wybrać odpowiednie miejsce na urnę po kremacji?

Kremacja to w Polsce opcja, która dopiero zyskuje popularność, dlatego kwestie prawne związane z tym, co zrobić z prochami zmarłego, nadal nie są wiedzą powszechną. Jak, według polskiego prawa, należy obchodzić się z urną zawierającą ludzkie prochy?

Przeczytaj poradnik

Pogrzeby dla osób bez środków do życia - jakie są prawa i obowiązki samorządów oraz rodzin w przypadku osób, które nie mogą pokryć kosztów własnego pogrzebu?

Pochówek bliskiej osoby często wiąże się z poważnymi kosztami. Dla rodzin, które nie dysponują środkami finansowymi, osób samotnych lub bezdomnych, organizacja pogrzebu może być wyzwaniem. Co w takiej sytuacji?

Przeczytaj poradnik

Testament a życzenia pogrzebowe - jak legalnie zapewnić, że Twoje życzenia dotyczące pogrzebu, w tym kremacji, zostaną spełnione?

Testament to ważny dokument, który nie tylko pozwala na rozdzielenie majątku po śmierci, ale także umożliwia wyrażenie życzeń dotyczących pogrzebu, w tym decyzji o kremacji.

Przeczytaj poradnik

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszych profesjonalnych usług!

  Formularz kontaktowy


  Najczęściej zadawane pytania

  Czy akceptujecie opłacanie należności w ratach?

  Nie ma możliwość rozłożenia płatności na raty.

  Jakie metody płatności akceptujecie?

  Akceptujemy płatność gotówką oraz przelewem tradycyjnym. 

  Ile trwa cała procedura?
  Sama procedura kremacji trwa 3 godziny.
  Czy wykonujecie procedury w późnych godzinach wieczornych?
  Tak. Na życzenie klienta pracujemy również po 16.00 oraz w soboty.
  Czy pomożecie mi wykonać cały proces?
  Tak, pomożemy zająć się formalnościami.